پارک جنگلی سراوان

پارک جنگلی سراوان – به پارک جنگلی سراوان کجاست- مرداب سراوان

یکی از پارک جنگلی های زیبا در گیلان پارک جنگلی سراوان می باشد این پارک دارای دو فاز بوده تجربه سفر به این پارک را از دست ندهید چرا که این پارک جنگلی مردابی زیبا دارد که تمام سطح آن سبز می باشد لذت قایق سواری در این مرداب را نمی توان توصیف کرد البته…