غذاهای گیلان -غذا های سنتی خوشمزه گیلانی- شکم گردی در گیلان-غذایی برتر گیلان

یکی از نشانه های بارز شهر رشت غذا های خوشمزه و سنتی آن می باشد گیلان دارای تنوع غذایی زیادی است که تنوع ان به بیش از ۱۷۰  نوع غذا می رسد این تنوع غذاهای گیلان ،گیلان را متمایز از شهر های دیگر کشور کرده است.یکی از به دلایل این تنوع را می توان آب…